Какво ще намерите тук

Наближава кампанията за кандидатстване в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в средните училища и в професионалните гимназии след завършен 7. и 8. клас в облст Русе. В този сайт ще се опитаме да Ви запознаем с важните неща, които трябва да знаете за процедурата за кандидатстване и да отговорим на въпросите, които най-често си задавате. Публикували сме полезната информация за училищата и специалностите, които те предлагат, под формата на информационни брошури, които се поместват съответно в раздели "Прием в средно общообразователно училище и профилирана гимназия" и "Прием в професионална гимназия" според вида на учебното заведение.

Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“ (http://www.artrousse.com/) и Специализирано спортно училище "М-р Атанас Узунов" (http://sportnoruse.weebly.com/) извършват приема си по различна процедура. Подробна информация можете да намерите на техните сайтове.

Надяваме се, че ще Ви бъдем полезни при избора на училище, в което ще продължите Вашето образование. Пожелаваме Ви успех при кандидатстването.

ВАЖНО

7

Всички ученици, които през тази учебна година завършват 7. клас през месец май 2017 година, се явяват на Национално външно оценяване по три учебни предмета. Националното външно оценяване по български език и литература и Националното външно оценяване по математика са и приемни изпити за вход в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в СУ и в професионалните гимназии, в които се осъществява прием след завършен 7. клас (с изключение на НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ и ССУ "М-р Атанас Узунов"). За да могат да продължат образованието си в по-горен етап, трябва да кандидатстват всички седмокласници, независимо дали са положили успешно приемните изпити. Седмокласниците, приети в предишни години в специализиараните училища (НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ и ССУ "М-р Атанас Узунов"), имат две възможности за избор. Те могат или да сменят училището си, като подадат заявление за кандидатстване заедни с останалите връстници, или да останат в досегашното си училище. Във втория случай не е необходимо да подават заявление.

8

Право на кандидатстване имат всички ученици, които ще завършат в непрофилирана паралелка 8. клас през уч. 2016/2017 г. и желаят да продължат образованието си в по-горен етап. Необходимо е да участват в класирането на избрано от тях училище. През следващата учебна година 2017/2018 г. ще се извърщи за последно прием след 8. клас (завършено основно образование).

Промените в приема и класирането на учениците след завършен 7. и 8. клас се налагат от Законa за предучилищно и училищно образвание.

Национално външно оценяване в 7. клас

Резултатите са обявени. В меню "Статистика" ще бъде поместена статистическа информация за резултатите от приемните изпитите за следващата учебна година за област Русе.

Провери резултати

Прием на ученици след 7. клас

Свободни места след трето класиране

Виж списък

Прием на ученици след 8. клас

Свободни места след трето класиране

Виж списък

Малко статистика

Прием на ученици след 7.клас

Обърнете внимание: От учебната 2016/17 г. всичко седмокласници следва да кандидатстват в профилирана или професионална паралелка.

Прием на ученици след 8.клас

Обърнете внимание: Учениците с право да кандидатстват след 8. клас са около 50% от общия брой осмокласници. Те ще завършат в непрофилирана паралелка и следва да изберат къдe да кандидатстват след 8. клас.

Направете своя избор

Прием в СУ и профилирана гимназия

Прием в професионална гимнaзия

Дейности по приема на ученици

Кандидатстване след 7. клас

График на дейностите по приема след 7. клас

Кандидатстване след 8. клас

График на дейностите по приема след 8. клас

Прием в задочна и вечерна форма

Прием на деца с заболявания и сираци

Прием на деца с увреждания

Статистика за приема на ученици

Национално външно оценяване след 7. клас

Информация за провеждането

Изпитни материали за НВО в 7. клас