Какво ще намерите тук ?!

Наближава кампанията за кандидатстване в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в СОУ и в професионалните гимназии след завършен 7. и 8. клас в облст Русе. В този сайт ще се опитаме да Ви запознаем с важните неща, които трябва да знаете за процедурата за кандидатстване и да отговорим на въпросите, които най-често си задавате. Публикували сме полезната информация за училищата и специалностите, които те предлагат, под формата на информационни брошури, които се поместват съответно в раздели "Прием в средно общообразователно училище и профилирана гимназия" и "Прием в професионална гимназия" според вида на учебното заведение.

Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“ (http://www.artrousse.com/) и Спортно училище "М-р Атанас Узунов" (http://sportnoruse.weebly.com/) извършват приема си по различна процедура. Подробна информация можете да намерите на техните сайтове.

Надяваме се, че ще Ви бъдем полезни при избора на училище, в което ще продължите Вашето образование. Пожелаваме Ви успех при кандидатстването.

Национално външно оценяване в 7. клас

Резултатите са обявени. В меню "Статистика за класиране по години" ще бъде поместена статистическа информация за резултатите от приемните изпитите за следващата учебна година за област Русе. Скала за превръщане на точките в оценки можете да намерите ТУК

Резултати от изпита по изобразително изкуство ТУК

Провери резултати

Прием на ученици след 7. клас

Свободни места след трето класиране

Виж списък

Прием на ученици след 8. клас

Свободни места след трето класиране

Виж списък

Малко статистика

Прием на ученици след 7.клас

Обърнете внимание: Броят на местата в паралелките е по-малък от броя на учениците, поради факта, че само около 60% от седмокласниците избират да кандидатстват след 7. клас в профилирана или професионална паралелка.

Прием на ученици след 8.клас

Обърнете внимание: Учениците с право да кандидатстват след 8. клас са около 50% от общия брой осмокласници. Те ще завършат в непрофилирана паралелка и следва да изберат къдe да кандидатстват след 8. клас.

Направете своя избор

Прием в СОУ и профилирана гимназия

Прием в професионална гимнaзия

Дейности по приема на ученици

Кандидатстване след 7. клас

График на дейностите по приема след 7. клас

Кандидатстване след 8. клас

График на дейностите по приема след 8. клас

Прием в задочна и вечерна форма

Прием на деца с увреждания

Статистика за класиране по години

Калкулатор за бал след 7. клас

Национално външно оценяване след 7. клас

Информация за провеждането

Статистика за НВО в 7. клас

Изпитни материали за НВО в 7. клас

Класация на училищата