Какво ще намерите тук

Наближава кампанията за кандидатстване в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в средните училища и в професионалните гимназии в 8. клас в област Русе. В този сайт ще се опитаме да Ви запознаем с важните неща, които трябва да знаете за процедурата за кандидатстване и да отговорим на въпросите, които най-често си задавате. Публикували сме полезната информация за училищата и специалностите, които те предлагат, под формата на информационни брошури, които се поместват съответно в раздели "Прием в средно общообразователно училище и профилирана гимназия" и "Прием в професионална гимназия" според вида на учебното заведение.

Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“ (http://www.artrousse.com/) и Специализирано спортно училище "М-р Атанас Узунов" (http://sportnoruse.weebly.com/) извършват приема си по различна процедура. Подробна информация можете да намерите на техните сайтове.

Надяваме се, че ще Ви бъдем полезни при избора на училище, в което ще продължите Вашето образование. Пожелаваме Ви успех при кандидатстването.

ВАЖНО

Всички ученици, които през тази учебна година завършват 7. клас, се явяват на Национално външно оценяване по три учебни предмета. Националното външно оценяване по български език и литература и Националното външно оценяване по математика са и приемни изпити за вход в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в СУ и в професионалните гимназии, в които се осъществява прием след завършен 7. клас (с изключение на НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ и ССУ "М-р Атанас Узунов"). За да могат да продължат образованието си в по-горен етап, трябва да кандидатстват всички седмокласници, независимо дали са положили успешно приемните изпити. Седмокласниците, приети в предишни години в специализиараните училища (НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ и ССУ "М-р Атанас Узунов"), имат две възможности за избор. Те могат или да сменят училището си, като подадат заявление за кандидатстване заедни с останалите връстници, или да останат в досегашното си училище. Във втория случай не е необходимо да подават заявление.

Сайтът ще бъде активен в начaлото на април 2019 г.

Национално външно оценяване в 7. клас

Прием на ученици в 8. клас

Направете своя избор

Тук ще имате възможност да разгледате инфо брошурите на професионалните гимназии, средните училища и профилираните гимназии

Дейности по приема на ученици

Ще бъде поместена информация за стъпките в кампанията по кандидатстване в 8. клас

Национално външно оценяване в 7. клас

В деня на провеждане на изпитите

Изпитни материали за НВО в 7. клас