НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА 2020 ГОДИНА:

  Учениците, които през тази учебна година завършват 7. клас, през месец юни 2020 година се явяват на национално външно оценяване по български език и литература и национално външно оценяване по математика, резултатите от които се включват в балообразуването при кандидатстване в профилираните гимназии, в професионалните гимназии и в средните училища (с изключение на НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ - Русе и Спортно училище "М-р Атанас Узунов" - Русе).
  Изпитите по БЕЛ и по математика се провеждат в училището, в което се обучават учениците, и започват в 09.00 часа, както следва:
 • по български език и литература – на 15 юни 2020 година;
 • по математика – на 17 юни 2020 година.
  За всеки изпит от НВО учениците са длъжни:
 • да се явят в деня на изпита не по-късно от 8,30 часа в училището, в което се обучават;
 • да представят документ за самоличност със снимка и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити;
 • за НВО по български език и литература учениците да носят химикал, който пише с черен цвят, молив и гума, а за НВО по математика - химикал, който пише с черен цвят, молив и гума и чертожни инструменти.
  • Важно: Националните външни оценявания са анонимни и учениците не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа!
   Резултатите от НВО по български език и литература и по математика ще бъдат обявени на сайта на МОН: https://priem.mon.bg/ до 29 юни 2020 г. включително. Всеки ученик може да ги провери след въвеждане на входящ номер, вписан в служебната бележка и ЕГН.
   Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF