Свободни места в паралелките

За повече информация, относно процедурата по кандидатстване, виж

след трето класиране на учениците с прием след 7. клас

Училище Спец./профил Чужд език Начина на изучаване Брой своб. места
СУ ”Панайот Волов” - гр. Бяла Софтуерни и хардуерни науки - интензивно АЕ интензивно 4
СУ ”Панайот Волов” - гр. Бяла Софтуерни и хардуерни науки - разширено АЕ разширено 1
СУ ”Васил Левски” с професионални паралелки - гр. Ветово Технология на неорганичните вещества - дуална форма на обучение АЕ неразширено 3
СУ ”Васил Левски” с професионални паралелки - гр. Ветово Обогатяване на полезни изкопаеми - дуална форма на обучение АЕ неразширено 1
СУ ”Христо Ботев” - гр. Глоджево Софтуерни и хардуерни науки АЕ неразширено 5
СУ ”Св. св. Кирил и Методий” - гр. Две могили Хуманитарни науки АЕ неразширено 9
ПГ по селско стопанство ”К. А. Тимирязев” - гр. Две могили Механизация на селското стопанство АЕ неразширено 7
СУ ”Христо Ботев” - гр. Русе Природни науки АЕ интензивно 1
СУ ”Възраждане” - гр. Русе Софтуерни и хардуерни науки АЕ интензивно 8
СУ ”Васил Левски” - гр. Русе Математически АЕ интензивно 8
СУ ”Васил Левски” - гр. Русе Природни науки АЕ интензивно 4
СУ ”Васил Левски” - гр. Русе Природни науки КЕ интензивно 8
ПГ по електротехника и електроника ”Апостол Арнаудов” - гр. Русе Приложно програмиране АЕ разширено 2
ПГ по електротехника и електроника ”Апостол Арнаудов” - гр. Русе Компютърна техника и технологии АЕ разширено 2
ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура ”Йосиф Вондрак” - гр. Русе Интериорен дизайн АЕ разширено 1
ПГ по селско стопанство ”Ангел Кънчев” - гр. Русе Механизация на селското стопанство АЕ неразширено 4
ПГ по мехонотехника ”Юрий Гагарин” - гр. Русе Електрически превозни средства АЕ разширено 3
ПГ по мехонотехника ”Юрий Гагарин” - гр. Русе Топлотехника - топлинна ,климатична ,вентилационна и хладилна АЕ разширено 8
ПГ по облекло ”Недка Иван Лазарова” - гр. Русе Моден дизайн АЕ разширено 2
ПГ по облекло ”Недка Иван Лазарова” - гр. Русе Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - дуална система на обучение АЕ разширено 3
ПГ по облекло ”Недка Иван Лазарова” - гр. Русе Организация и технология на фризьорските услуги АЕ разширено 1
ПГ по речно корабостроене и корабоплаване- гр. Русе Спедиция, транспортна и складова логистика АЕ разширено 5
ПГ по транспорт - гр. Русе Спедиция, транспортна и складова логистика - дуална система на обучение АЕ разширено 2
ПГ по транспорт - гр. Русе Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства АЕ разширено 1
ПГ по строителство, архитектура и геодезия ”Пеньо Пенев” - гр. Русе Архитектурна реставрация АЕ разширено 8
ПГ по строителство, архитектура и геодезия ”Пеньо Пенев” - гр. Русе Строителство и архитектура АЕ разширено 1
ПГ по промишлени технологии ”Атанас Ц. Буров” - гр. Русе Промишлен дизайн - дуална система на обучение АЕ разширено 7
СУ ”Св. Паисий Хилендарски” - гр. Сливо поле Обществени науки АЕ неразширено 6
Oбединено училище "Свети Климент Охридски" - гр. Борово Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения - срок на обучение 3 г. АЕ --- 10
СУ с преподаване на немски език ”Фридрих Шилер” - гр. Русе Чужди езици - разширено РЕ разширено 1
Общо 126

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF