Свободни места в паралелките

след трето класиране на учениците с прием след 8. клас


В дневна форма на обучение

Училище Специалност / Профил Брой места в паралелката Брой записани Брой свободни места
ПГ по транспорт - гр. Русе Автомобилна мехатроника 13 13 0
ПГ по транспорт - гр. Русе Автотранспортна техника 13 11 2
ПГ по транспорт - гр. Русе Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 26 24 2
СУ ”Васил Левски” с професионални паралелки - гр. Ветово Икономическо информационно осигуряване 26 21 5
СУ ”Св. св. Кирил и Методий” - гр. Две могили Технологичен 26 22 4
СУ с преподаване на немски език ”Фридрих Шилер” - гр. Русе Чуждоезиков - НЕ 52 52 0
ПГ по строителство, архитектура и геодезия ”Пеньо Пенев” - гр. Русе Интериорен дизайн 26 26 0
ПГ по строителство, архитектура и геодезия ”Пеньо Пенев” - гр. Русе Компютърна графика 26 26 0
ПГ по туризъм ”Иван П. Павлов” - гр. Русе Производство на кулинарни изделия и напитки 26 26 0
ПГ по туризъм ”Иван П. Павлов” - гр. Русе Производство на сладкарски изделия 26 26 0
ПГ по промишлени технологии ”Атанас Ц. Буров” - гр. Русе Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения - за ученици със специални образователни потребности 12 11 1
Професионална гимназия - гр. Бяла Растителна защита 26 22 4
Професионална гимназия - гр. Бяла Производство на кулинарни изделия и напитки 26 18 8
Професионална гимназия - гр. Бяла Стоманобетонни конструкции 13 13 0
Професионална гимназия - гр. Бяла Фризьорство 13 13 0
Професионална гимназия - гр. Бяла Производство на кулинарни изделия и напитки 35 35 0
ПГ по речно корабостроене и корабоплаване- гр. Русе Корабоводене-речно 13 12 1
ПГ по речно корабостроене и корабоплаване- гр. Русе Експлоатация на пристанищата и флота 13 11 2
ПГ по речно корабостроене и корабоплаване- гр. Русе Логистика на товари и услуги 26 21 5
СУ ”Панайот Волов” - гр. Бяла непрофилирана 26 26 0
СУ ”Христо Ботев” - гр. Глоджево непрофилирана 26 21 5
СУ ”Възраждане” - гр. Русе Технологичен 26 23 3
ПГ по електротехника и електроника ”Апостол Арнаудов” - гр. Русе Електрически инсталации 26 21 5
ПГ по облекло ”Недка Иван Лазарова” - гр. Русе Моден дизайн 26 23 3
ПГ по облекло ”Недка Иван Лазарова” - гр. Русе Фризьорство 13 13 0
ПГ по облекло ”Недка Иван Лазарова” - гр. Русе Козметика 13 11 2
ПГ по облекло ”Недка Иван Лазарова” - гр. Русе Шивачество - за ученици със специални образователни потребности 12 8 4
СУ ”Св. Паисий Хилендарски” - гр. Сливо поле Природоматематически 26 18 8
ПГ по селско стопанство ”К. А. Тимирязев” - гр. Две могили Селски туризъм 13 13 0
ПГ по селско стопанство ”К. А. Тимирязев” - гр. Две могили Производител на селскостопанска продукция 13 13 0
СУ ”Йордан Йовков” - гр. Русе Природоматематически 26 23 3
ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура ”Йосиф Вондрак” - гр. Русе Пространствен дизайн 26 21 5
ПГ по мехонотехника ”Юрий Гагарин” - гр. Русе Автотранспортна техника 26 25 1
ПГ по мехонотехника ”Юрий Гагарин” - гр. Русе Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост 26 21 5
ПГ по селско стопанство ”Ангел Кънчев” - гр. Русе Производител на селскостопанска продукция 26 26 0
Общо 787 709 78

В задочна форма на обучение

Училище Специалност / Профил Брой места в паралелката Брой записани Брой свободни места
ПГ по промишлени технологии ”Атанас Ц. Буров” - гр. Русе Машини и съоръжения за заваряване 35 26 9
ПГ по промишлени технологии ”Атанас Ц. Буров” - гр. Русе Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца 35 21 14
СУ ”Христо Ботев” - гр. Глоджево непрофилирана 35 16 19
ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура ”Йосиф Вондрак” - гр. Русе Мебелно производство 35 19 16
ПГ по мехонотехника ”Юрий Гагарин” - гр. Русе Машини и системи с ЦПУ 35 20 15
Общо 175 102 73

В вечерна форма на обучение

Училище Специалност / Профил Брой места в паралелката Брой записани Брой свободни места
ПГ по облекло ”Недка Иван Лазарова” - гр. Русе Производство на облекло от текстил 30 20 10
Общо 30 20 10

В дуалнa система на обучение

Училище Специалност / Профил Брой места в паралелката Брой записани Брой свободни места
ПГ по промишлени технологии ”Атанас Ц. Буров” - гр. Русе Газова техника - дуална система на обучение 26 19 7
ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура ”Йосиф Вондрак” - гр. Русе Мебелно производство - дуална форма на обучение 26 8 18
Общо 52 27 25
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF