Калкулатор за балообразуване на паралелките с прием в 8. клас

 • 1.
 • 2.
 • 3.

Стъпка 1


Какво е това?!

Тук имате възможност да изчислите бала за кандидатстване в 8. клас за различните специалности и профили, в които можете да продължите своето образование.


  Обърнете внимание на:
 1. Оценяването на учениците, участващи в Националното външно оценяване, се извършва само по точкова система.
 2. Максималният брой точки, които ученикът може да поличи от Националното външно оценяване по български език и литература и Националното външно оценяване по математика, е 100 точки.
 3. Максималният брой точки при балообразуването, който може да получи ученик, е 500.
 4. Балът на ученик, който не се е явил на Националното външно оценяване по български език и литература и/или Националното външно оценяване по математика, се определя като резултатът от изпита, по който не се е явил, се приема за 0 точки.
 5. Независимо от резултатите, учениците участват в класирането, като подават заявление за класиране с подредени от тях желания за прием в 8. клас.
 6. Балообразуванто учениците е индивидуално.
 7. Балообразуването за дадена паралелка стaва по конкретна формула.
  Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година.

  Образуването на бала за паралелките в област Русе за класирането се извършва, както следва:
 1. Получените точки от Националното външно оценяване по български език и литература и Националното външно оценяване по математика, които са умножени по коефициент, определен в утвърдения държавен план-прием.
 2. Оценките по два учебни предмета от свидетелството за основно образование след 7. клас, умножени по коефициент по 1.


Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след 7. клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след 7. клас Точки
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF