НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІІ КЛАС ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2021 ГОДИНА:

  Учениците, които през тази учебна година завършват VІІ клас, през месец юни 2021 година се явяват на изпити от национално външно оценяване по български език и литература и на национално външно оценяване по математика, резултатите от които се включват в балообразуването при кандидатстване в профилираните гимназии, в професионалните гимназии и в средните училища (с изключение на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ - Русе и Спортно училище „М-р Атанас Узунов" - Русе).
  Изпитите от националните външни оценявания за VІІ клас се провеждат в училището, в което се обучават учениците, и започват в 09.00 часа, както следва:
 • по български език и литература – на 16 юни 2021 година;
 • по математика – на 18 юни 2021 година;
 • по чужд език (по желание на ученика) – на 17 юни 2021 година.
  За всеки изпит от НВО учениците са длъжни:
 • да се явят в деня на изпита не по-късно от 8,30 часа в училището, в което се обучават;
 • да представят документ за самоличност със снимка и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити;
 • за НВО по български език и литература да носят химикал, който пише с черен цвят, молив и гума, а за НВО по математика - химикал, който пише с черен цвят, молив, гума и чертожни инструменти.
  • ВАЖНО: Изпитите от националните външни оценявания са анонимни и учениците не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа!
   Резултатите от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език (по желание на ученика) ще бъдат обявени на сайта на МОН: https://priem.mon.bg/ до 28 юни 2021 г. Всеки ученик може да ги провери след въвеждане на входящия номер, вписан в служебната бележка и ЕГН.
   Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF