Прием на деца, които са сираци

    Над утвърдения държавен план-прием може да се приема ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на следните условия:
  • за определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване;
  • здравословното им състояние да не е противопоказно за специалностите от професии, за които кандидатстват.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF